Cenník

Úhrady služieb, ktoré nie sú hradené z povinného verejného zdravotného poistenia, platné od 1.8.2022:

 

Organizačné zabezpečenie lekára

Poplatok zahŕňa výber lekára, online objednanie na konkrétny dátum a čas, sms a mailovú notifikáciu, možnosť opakovanej zmeny termínu online

9€

Preventívna prehliadka - štítna žľaza

Preventívne vyšetrenie štítnej žľazy bez odporučenia iného lekára. Zahŕňa vyšetrenie pacienta + USG štítnej žľazy

50€

Vyšetrenie a konzultácia

Vyšetrenie a konzultácia: pre nedispenzarizovaného pacienta, na jeho vlastnú žiadosť (druhý názor)

50€

Poplatok za vyšetrenie mimo ordinačných hodín

Poplatok za vyšetrenie mimo ordinačných hodín na žiadosť pacienta

90€

Poplatok za EKG vyšetrenie

Poplatok za EKG vyšetrenie + popis

20€

Poplatok za ACTH test

(vykonanie dynamického 250ug ACTH testu ambulantne vrámci diagnostiky hyperandrogénneho stavu, v cene je zahrnutá cena Synacthenu 0,25mg/1ml)

U nás dispenzarizovaný pacient

70€

U nás nedispenzarizovaný pacient

150€

Poplatok za 24-hodinový tlakový Holter

Poplatok za 24-hodinový tlakový Holter a zhodnotenie vyšetrenia

30€
 

Úhrady základných služieb bez poistenia v zmluvnej zdravotnej poisťovni, platné od 1.8.2022:

 

Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie

25€

USG vyšetrenie štítnej žľazy

40€

Punkcia štítnej žľazy

100€

Odber krvi

4,5€

Pokuta za nedostavenie sa na objednaný termín

(pri neodhlásení sa z termíny telefonicky, mailom 24 hod. pred termínom)

20€
 

Cenník spoplatnených laboratórnych výkononov mimo zdravotné poistenie (na žiadosť pacienta) a pre pacientov bez zdravotného poistenia, platný od 1.8.2022

(v prípade záujmu sa dané laboratórne vyšetrenia dajú realizovať z odberu venóznej krvi v rámci endokrinologického vyšetrenie)

 
AMH (Anti- Mullerov hormón) ovariálna rezerva, vyhodnotí aktuálnu ovariálnu funkciu a súčasne i pravdepodobnosť otehotnenia) 20€
Jodidy v moči Jodidy v moči ( Jodúria - jednorázový ranný moč event. 24hod. zbieraný moč) 25€
Vitamín C 30€
Vitamín D 22€
KO (krvný obraz) s diferenciálnym rozpočtom bielych krviniek 6€
Chudokrvnosť (železo, zásobné železo Ferritín , vitamín B12, kyselina listová) 40€
Lipidový profil (cholesterol celkový, Triacylglycerol, HDL- cholesterol, LDL- cholesterol) 15€
Mineralogram (sodík, draslík, vápnik, chloridy) 7€
Pečeňové testy (AST , ALT, GMT, ALP) 7€
Obličkové parametre (urea, kreatinin) 5€
oGTT test na vylúčenie cukrovky (trvanie 2 hodiny - 2X odber krvi, 2x vzorka moču) 30€
Glykémia (hladina cukru) z venóznej krvi 3€
Biochemický skríning (hladina cukru Glykémia, obličkové parametre: urea, kreatinin , pečeňové testy (AST, ALT, GMT, ALP, lipidový profil: cholesterol, TGL, HDL a LDL cholesterol) 35€
Infekčný balík (Hepatitída B, Hepatitída C, HIV, Syphilis) 40€
Vyšetrenie moču (chemicky + sediment) 10€
Onkomarkery:
CEA (onkomarker hrubé črevo, pľúca, prostata, prsník) 12€
Ca 125 (onkomarker maternica, vaječníky) 22€
CA 19-9 (onkomarker pankreas, pečeň) 20€
PSA (prostata) 16€
Tyreoglobulin (onkomarker štítna žľaza) 15€
Kalcitonin (onkomarker štítna žľaza) 18€
Štítna žľaza skríning funkcia + autoimunita (TSH, FT4, anti-TPO, anti-TG) 50€
Štítna žľaza funkcia (FT4, TSH) 18€
Štítna žľaza autoprotilátky (anti-TPO, anti-TG) 35€
Štítna žľaza tyreotoxikóza (TSH, FT4, FT3, TRAK) 45€
Prištítne telieska (Ca, PTH) 23€
Nadobličky (pl.aldosterón, pl. renín, ARR, metanefrín v 24 hod. moči, normetanefrín v 24 hod.moči, plazmatický kortizol, Na, K, DHEAS, pl.kortizol po DXM 1mg) 150€
Sekundárna endokrinná hypertenzia (pl.aldosterón, pl. renín, ARR, metanefrín v 24 hod. moči, normetanefrín v 24 hod. moči, Na, K, Ca, TSH, FT4, pl. kortizol, pl. kortizol po DXM 1mg) 150€
Metanefrín v 24 hod. moči, normetanefrín v 24 hod.moči 60€
Hypofýza funkčnosť (LH, FSH, prolaktin, TSH, FT4, kortizol, ACTH , Na, K, rastový hormón) 120€
Hormonálny profil ženy rozšírený (TSH, FT4, DHEAS, testosterón, 17-OH progesterón, prolaktín, LH, FSH, estradiol, AMH) (odber 2. deň MC) 120€
Progesterón v sére (21. deň MC – overenie prebehnutej ovulácie) 10€
Kortizol v sére /Odpad kortizolu močom/ 24 hod. 15€
ACTH 16€
Aldosterón, renín, ARR, kálium v sére 35€
DHEAS (DHEA- sulfát v sére) 15€
LH, FSH v sére (2. deň MC) 15€
Prolaktín 8€
IGF-I (inzulínu podobný rastový faktor 1) 17€
Rastový hormón (somatotropín) 20€
17-OH progesterón 20€
Testosterón celkový 10€
Voľný testosterón (FTESTO) 27€
HCG (potvrdenie gravidity) 15€
Estradiol v sére (E2) 9€

Zmluvné poisťovne:

zmluvne poistovne

Fakturačné údaje:

Stenimed s.r.o.
IČO: 53377133
DIČ: 2121370746
IBAN: SK21 1100 0000 0029 4109 5901

Platba možná v hovovosti, aj bezhovostnou platbou na ambulancii