Cenník

Úhrady služieb, ktoré nie sú hradené z povinného verejného zdravotného poistenia:

 

Preventívna prehliadka - štítna žľaza

Preventívne vyšetrenie štítnej žľazy bez odporučenia iného lekára. Zahŕňa USG štítnej žľazy + hormonálny rozbor zameraný na funkciu štítnej žľazy (TSH,FT4)

50€

Vyšetrenie a konzultácia

Vyšetrenie a konzultácia /Z41/: pre nedispenzarizovaného pacienta, na jeho vlastnú žiadosť (druhý názor)

50€

Manipulačný poplatok

Manipulačný poplatok: za odoslanie poštou dokladov, potvrdení a nálezov súvisiacich s poskytnutým zdravotným výkonom a služieb na žiadosť pacienta

3€

Poplatok za poskytnutie tlačiva

Poplatok za poskytnutie tlačiva: o potvrdení neprítomnosti v zamestnaní, škole na žiadosť pacienta, ak ho pacient nemá

2€

Poplatok za priebežný manažment

Poplatok za priebežný manažment: organizačno-časový /Z02.9/ pacienta, na jeho vlastnú žiadosť. Vyšetrenie v doplnkových ordinačných hodinách

20€

Poplatok za vyšetrenie mimo ordinačných hodín

Poplatok za vyšetrenie mimo ordinačných hodín vrátane víkendov na žiadosť pacienta

90€

Poplatok za EKG vyšetrenie

Poplatok za EKG vyšetrenie + popis

16€

Poplatok za ACTH test

(vykonanie dynamického 250ug ACTH testu ambulantne vrámci diagnostiky hyperandrogénneho stavu, v cene je zahrnutá cena Synacthenu 0,25mg/1ml)

U nás dispenzarizovaný pacient

50€

U nás nedispenzarizovaný pacient

100€

Poplatok za 24-hodinový tlakový Holter

Poplatok za 24-hodinový tlakový Holter a zhodnotenie vyšetrenia

25€
 

Úhrady základných služieb bez poistenia v zmluvnej zdravotnej poisťovni:

 

Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie

25€

USG vyšetrenie štítnej žľazy

40€

Punkcia štítnej žľazy

100€

Odber krvi

4,5€

Pokuta za nedostavenie sa na objednaný termín

V prípade neodhlásenia sa z termínu 24hod. vopred

15€
 

Cenník spoplatnených laboratórnych výkononov mimo zdravotné poistenie (na žiadosť pacienta) a pre pacientov bez zdravotného poistenia, platný od 25.5.2021

(v prípade záujmu sa dané laboratórne vyšetrenia dajú realizovať z odberu venóznej krvi v rámci endokrinologického vyšetrenie)

 
Protilátky IgG COVID-19 (COV2 IGG) - informácia o prekonaní ochorenia COVID 19 22€
Protilátky COV2 IGG2 (COV2 IGG2) - informácia o hladine protilátok po očkovaní na COVID 19 22€
AMH (Anti- Mullerov hormón) ovariálna rezerva, vyhodnotí aktuálnu ovariálnu funkciu a súčasne i pravdepodobnosť otehotnenia) 15€
Jodidy v moči Jodidy v moči ( Jodúria - jednorázový ranný moč event. 24hod. zbieraný moč) 19€
Vitamín C 25€
Vitamín D 15€
KO (krvný obraz) s diferenciálnym rozpočtom bielych krviniek 4€
Chudokrvnosť (železo, zásobné železo Ferritín , vitamín B12, kyselina listová) 25€
Lipidový profil (cholesterol celkový, Triacylglycerol, HDL- cholesterol, LDL- cholesterol) 10€
Mineralogram (sodík, draslík, vápnik, chloridy) 3€
Pečeňové testy (AST , ALT, GMT, ALP) 5€
Obličkové parametre (urea, kreatinin) 4€
oGTT test na vylúčenie cukrovky (trvanie 2 hodiny - 2X odber krvi, 2x vzorka moču) 20€
Glykémia (hladina cukru) z venóznej krvi 2€
Biochemický skríning (hladina cukru Glykémia, obličkové parametre: urea, kreatinin , pečeňové testy (AST, ALT, GMT, ALP, lipidový profil: cholesterol, TGL, HDL a LDL cholesterol) 25€
Infekčný balík (Hepatitída B, Hepatitída C, HIV, Syphilis) 30€
Vyšetrenie moču (chemicky + sediment) 7€
Test na okultné krvácanie (OBTI) 3. generácia testu pre skríning rakoviny hrubého čreva 12€
Skríning celiakie (IgA celkové, anti–transglutamináza TTG IgA, anti-gliadín IgA, IgG) 26€
Histamínová intolerencia (vyšetrenie DAO - diaminooxidáza kvantitatívne) 17€
CEA (onkomarker hrubé črevo, pľúca, prostata, prsník) 10€
Ca 125 (onkomarker maternica, vaječníky) 17€
CA 19-9 (onkomarker pankreas, pečeň) 17€
PSA (prostata) 13€
Štítna žľaza skríning funkcia + autoimunita (TSH, FT4, anti-TPO, anti-TG) 45€
Štítna žľaza funkcia (FT4, TSH) 15€
Štítna žľaza autoprotilátky (anti-TPO, anti-TG) 30€
Štítna žľaza tyreotoxikóza (TSH, FT4, FT3, TRAK) 40€
Prištítne telieska (Ca, PTH) 17€
Nadobličky (pl.aldosterón, pl. renín, ARR, metanefrín v 24 hod. moči, normetanefrín v 24 hod.moči, plazmatický kortizol, Na, K, DHEAS, pl.kortizol po DXM 1mg) 95€
Sekundárna endokrinná hypertenzia (pl.aldosterón, pl. renín, ARR, metanefrín v 24 hod. moči, normetanefrín v 24 hod. moči, Na, K, Ca, TSH, FT4, pl. kortizol, pl. kortizol po DXM 1mg) 105€
Metanefrín v 24 hod. moči, normetanefrín v 24 hod.moči 50€
Hypofýza funkčnosť (LH, FSH, prolaktin, TSH, FT4, kortizol, ACTH , Na, K, rastový hormón) 69€
Hormonálny profil ženy rozšírený (TSH, FT4, DHEAS, testosterón, 17-OH progesterón, prolaktín, LH, FSH, estradiol, AMH) (odber 2. deň MC) 85€
Progesterón v sére (21. deň MC – overenie prebehnutej ovulácie) 6€
Kortizol v sére /Odpad kortizolu močom/ 24 hod. 10€
ACTH 13€
Aldosterón, renín, ARR, kálium v sére 20€
DHEAS (DHEA- sulfát v sére) 9€
LH, FSH v sére (2. deň MC) 10€
Prolaktín 5€
IGF-I (inzulínu podobný rastový faktor 1) 12€
Rastový hormón (somatotropín) 16€
17-OH progesterón 14€
Testosterón celkový 7€
Voľný testosterón (FTESTO) 22€
HCG (potvrdenie gravidity) 10€
Estradiol v sére (E2) 9€

Zmluvné poisťovne:

zmluvne poistovne

Fakturačné údaje:

Stenimed s.r.o.
IČO: 53377133
DIČ: 2121370746
IBAN: SK21 1100 0000 0029 4109 5901

Platba možná v hovovosti, aj bezhovostnou platbou na ambulancii