Kontakty

Doprava: Autom: parkovací dom oproti budovy MHD: zastávka Miletičova, autobusová linka 70, trolejbusová linka 42, 71, 72

Sídlo ambulancie
Plynárenská 2C, Bratislava 82109
(trojuholníková administratívna budova) 

Tel. kontakt
+421 905 035 276

E-MAIL KONTAKT
Preferovaný spôsob komunikácie
endokrinologia@steniclinic.sk