Skríning tyreopatie v tehotenstve

Hormóny štítnej žľazy majú nezastupiteľný význam pre normálny vývoj plodu i priebeh tehotenstva. V priebehu prvého trimestra je embryo úplne závislé od dostatočného prísunu hormónov štítnej žľazy matky, ktoré prechádzajú placentou. Približne od 12. týždňa začína štítna žľaza embrya pracovať sama, ale adekvátnu koncentráciu hormónov štítnej žľazy vytvára až v 18. až 20. týždni tehotenstva. Pri pokračujúcich tehotenstvách bola hypotyreóza (znížená funkcia štítnej žľazy, labor. významne zvýšená hladina TSH, nie hraničná hladina TSH) spojená so zvýšeným rizikom niekoľkých komplikácií, vrátane:

  • Neuropsychologické a kognitívne poruchy u dieťaťa
  • Preeklampsia a gestačná hypertenzia
  • Placentárna abrupcia
  • Predčasný pôrod vrátane veľmi predčasného pôrodu (do 32 týždňov)
  • Nízka pôrodná hmotnosť (ktorá bola pravdepodobne spôsobená predčasným pôrodom pre preeklampsiu v jednej štúdii
  • Zvýšený počet cisárskych rezov
  • Popôrodné krvácanie
  • Perinatálna morbidita a mortalita 

Preto je dôležité včasné rozpoznanie poruchy štítnej žľazy a nastavenie adekvátnej substitučnej liečby cestou endokrinológa. V Slovenskej republike je od roku 2009 platné Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre diagnostiku a liečbu autoimunitných ochorení štítnej žľazy u žien v období tehotenstva. Podľa tohto usmernenia je u každej tehotnej ženy v prvom trimestri realizovaný skríning na prítomnosť tyreopatie ( TSH, anti-TPO )- býva súčasťou prvého veľkého odberu krvi u tehotnej ženy. Tento skríning odhalí poruchu funkcie štítnej žľazy i nepoznaný autoimunitný zápal.