Uzly v štítnej žľaze

Štítna žľaza je endokrinný orgán na prednej strane krku pod ohryzkom, ktorý produkuje hormóny riadiace množstvo metabolických dejov v ľudskom tele. Niekedy sa v štítnej žľaze môže vyvinúť takzvaný uzol, čo je tuhý alebo tekutinou vyplnený útvar. 

Uzly štítnej žľazy ( uzlová struma) patrí medzi najčastejšie ochorenia vôbec. Podľa niektorých výskumov má hmatateľnú hrčku v štítnej žľaze až 6 percent žien a 1,5 percent mužov, podľa iného výskumu môžu byť uzly klinicky nemé zachytené ultrazvukom až u 67 percent obyvateľstva. Ochorenie je vo väčšine prípadov bezpríznakové, zriedka vyvoláva pocit cudzieho telesa na krku. Pacient si uzol vyhmatá buď sám, častejšie ho na „hrčku“ na krku upozorní jeho okolie, alebo sa nález zistí pri preventívnom vyšetrení. Väčšina pacientov žiadne ťažkosti nemá. S obrovskými strumami, ktoré spôsobujú dýchacie a prehĺtacie ťažkosti tlakom na priedušnicu a pažerák, sa dnes stretávame výnimočne. 

Podozrenie na rakovinu štítnej žľazy býva v prípade rýchleho rastu uzla, ak je uzol tvrdej konzistencie, hrboľatého povrchu, nepohyblivý a sú prítomné zväčšené lymfatické uzliny na krku, pacient je zachrípnutý. Zo všetkých uzlov je približne 10 % zhubných. Uzlová struma steniclinic Výskyt rakoviny štítnej žľazy v posledných dekádach stúpa vo svete aj na Slovensku. Príčiny jej vzniku môžu byť rôzne, často sa dáva do súvislosti so znečistením životného prostredia. Vzostup ochorenia však odráža aj zlepšená diagnostika, ktorá umožňuje včasný záchyt malých karcinómov (mikrokarcinómov). Základnou otázkou, ktorú musí lekár zodpovedať pri uzle v štítnej žľaze, je otázka malignity. Pri vyšetrení pacienta so strumou sa okrem vyšetrenia pohľadom a pohmatom vždy doplní USG vyšetrenie, ktoré je nezastupiteľné v morfologickej diagnostike. Týmto vyšetrením sa potvrdí zväčšený objem štítnej žľazy, prítomnosť uzlov, ich počet, veľkosť, lokalizácia, štruktúra, ohraničenie a ďalšie potrebné charakteristiky. Ultrazvukové vyšetrenie (sono) je úplne bezpečné a nebolestivé zobrazovacie vyšetrenie, ktoré lekárovi poskytne obraz štítnej žľazy, na ktorom je možné vidieť jej zväčšenie a prípadné uzly. Princíp vyšetrenia je založený na odraze zvukových vĺn od tkanív tela. Uzlová struma steniclinic 

Kvalitný USG prístroj je základom správnej diagnostiky uzlov v štítnej žľaze. 

Biopsia.

Na ozrejmenie povahy uzlov a vylúčenie rakoviny sa používa biopsia, ktorá spočíva v odobratí vzorky štítnej žľazy pomocou veľmi tenkej ihly pod súčasnou kontrolou ultrazvuku. Vyšetrenie je nebolestivé . Vzorka sa následne posiela na cytologické vyšetrenie.

Pravidelné USG kontroly štítnej žľazy.

Ak biopsia potvrdí, že uzol je nezhubný a nespôsobuje problémy, prakticky sa s ním nemusí nič robiť. Pacient musí chodiť na pravidelné ultrazvukové kontroly či sa niečo nezmenilo, a či uzol nenarastá. S uzlom môže človek žiť celý život, ale ak jedného dňa začne rásť, bude nutná opätovná biopsia na vylúčenie nádorového rastu. Ku každej uzlovej strume sa pristupuje ako k potenciálnej malignite. Pre diferenciálnu diagnostiku rozhodujúcim vyšetrením je kvalitné USG vyšetrenie erudovaným endokrinológom a tenkoihlová biopsia s cytologickým vyšetrením.