Hypotyreóza v gravidite

Rozsah klinických príznakov hypotyreózy počas tehotenstva je podobný tým, ktoré sa vyskytujú u netehotných a môže zahŕňať únavu, neznášanlivosť chladu, zápchu a prírastok na hmotnosti. Príznaky možno prehliadnuť, alebo ich pripísať samotnému tehotenstvu, keďže niektoré príznaky hypotyreózy sú podobné príznakom tehotenstva.

Na uspokojenie zvýšených metabolických potrieb počas normálneho tehotenstva dochádza k zmenám fyziológie štítnej žľazy, ktoré sa odrážajú v zmenených funkčných testoch štítnej žľazy. Tieto zmeny zahŕňajú zvýšenie globulínu viažuceho tyroxín (T4) (TBG), čo má za následok zvýšené hladiny celkového tyroxínu T4 ( nie voľného FT4 ). Okrem toho vysoké hladiny ľudského choriogonadotropínu (hCG)v sére, najmä počas skorého tehotenstva, vedie k zníženiu sérových koncentrácií hormónu stimulujúceho štítnu žľazu (TSH) v prvom trimestri.

Ak laboratórium neposkytuje referenčný rozsah TSH špecifický pre populáciu a trimester, možno použiť horný referenčný limit približne 4,0 mU/l.

Zjavná hypotyreóza (zvýšený TSH, znížený voľný T4), ktorá komplikuje tehotenstvo, jej výskyt sa uvádza 0,3 až 0,5 percent vsetkých tehotenstiev. Nízku incidenciu vysvetľujú dva faktory - ženy s hypotyreózou majú často anovulačné cykly a nižšiu šancu spontánne otehotnieť a hypotyreóza (nová alebo nedostatočne liečená) komplikujúca graviditu je spojená so zvýšeným výskytom spontánnych potratov v prvom trimestri.

Subklinická hypotyreóza (zvýšený TSH, normálny voľný T4) je bežnejšia ako zjavná hypotyreóza a vyskytuje sa cca u 2,0 až 2,5 percenta vyšetrených tehotných žien.

Protilátky proti tyreoidálnej peroxidáze (TPO) sú zvýšené u 30 až 60 percent tehotných žien so zvýšeným TSH. Posúdenie stavu protilátok je dôležité, pretože u žien so subklinickou hypotyreózou a pozitívnymi protilátkami proti štítnej peroxidáze (TPO) býva vyššie riziko nepriaznivých výsledkov tehotenstva a nepriaznivé výsledky sa vyskytujú pri nižšom TSH ako u žien bez protilátok proti TPO. V systematickom prehľade American Thyroid Association (ATA) bolo riziko komplikácií špecifických pre tehotenstvo zjavné u TPO-pozitívnych žien s TSH > 2,5 mU/l, ale nebolo konzistentne zjavné u TPO-negatívnych ženy, kým hodnoty TSH nepresiahli 5 až 10 mU/l . 

Zdroj: UpToDate