Porucha ovulácie

Porucha ovulácie sa zisťuje u 18 - 25 % párov s neplodnosťou. Väčšina žien má oligomenoreu t.j. menštruáciu, ktorá sa vyskytuje v intervale od 35 dní - 6 mesiacov. Aj keď občas môže dôjsť k ovulácii, spontánne počatie u žien s touto poruchou je menej pravdepodobné.

Medzi štyri najčastejšie poruchy ovulácie patrí syndróm polycystických ovárií (PCOS), hypogonadotropný hypogonadizmus, primárna ovariálna insuficiencia a hyperprolaktinémia.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaraďuje ženy do troch kategórií anovulácie(neprítomnosť ovulácie):

Trieda WHO 1 – hypogonadotropná hypogonadálna anovulácia (hypotalamická amenorea). Môže byť zapríčinená poruchou príjmu potravy (anorexia) , nadmerným cvičením a stresom. Predstavuje 5 -10 % žien s anovuláciou. Pred indukciou ovulácie liekmi by sa ženy mali pokúsiť o zvrátenie faktorov životného štýlu, ktoré prispievajú k anovulácii (nízka hmotnosť, nadmerné cvičenie, v podstate akýkoľvek stav, ktorý vedie k nedostatku energie).

WHO trieda 2 – normogonadotropná normoestrogénna anovulácia (takmer všetky ženy v tejto kategórii majú syndróm polycystických vaječníkov . Toto je najčastejšia príčina anovulácie ( 70 až 85 % prípadov). Pacientky s nadváhou a PCOS by mali pred zvážením liečby na indukciu ovulácie redukovať hmotnosť, čo môže u mnohých obnoviť spontánnu ovuláciu.

Trieda WHO 3 – hypergonadotropná hypoestrogénna anovulácia (primárna ovariálna insuficiencia ; predčasné ovariálne zlyhanie) definovaná ako menopauza pred dosiahnutím veku 40 rokov, predstavuje 5 - 10 % prípadov anovulácie. Vo väčšine prípadov je zásoba folikulov vyčerpaná v dôsledku zrýchlenej straty folikulov neznámeho pôvodu. Možnosť počať vlastné dieťa je veľmi nízka, možnosťou sú darované vajíčka.

Podľa typu ovulačnej poruchy , po zlyhaní konzervatívnej liečby, sa môžu špecialistami indikovať rôzne režimy na indukciu ovulácie (klomiféncitrát, inhibítory aromatázy, gonadotropíny, agonisty dopamínu).

Zdroj: UpToDate