MUDr. Emília Mojtová, PhD., MBA

Vzdelanie

 • 1998-2004 vysokoškolské štúdium Lekárska fakulta UPJŠ Košice, odbor všeobecné lekárstvo, MUDr.
 • 2006 - Postupová skúška z vnútorného lekárstva
 • 2008 - Špecializačná skúška zo všeobecného lekárstva
 • 2012 - Špecializačná skúška z vnútorného lekárstva
 • 2016 - Špecializačná skúška z endokrinológie
 • 2015-2020 - doktorandské štúdium z vnútorného lekárstva na tému, dizertačná práca na tému “Nádory nadobličiek“ , PhD.
 • 2020-2021 - MBA štúdium, Business Institut EDU a.s. Praha

Prax

 • 2004-2008 - Nemocnica Šaľa, Interné oddelenie
 • 2008-2021 - Onkologický ústav sv. Alžbety

Publikačná a prednášková činnosť

 • Náhodne zistený feochromocytóm u 33-ročného pacienta s Lynchovým In: Vnitřní Lékařství ISSN 0042-773X. - Roč.66, č.5 (2020), 13 s.
 • Výskyt adrenálnej insuficiencie u pacientov s metastatickým postihnutím nadobličiek = Adrenal insuficiency in patients with metastatic disease of adrenal In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214, Roč.69, č.3 (2020), s. 73-78.
 • Priebeh papilárneho karcinómu štítnej žľazy v teréne koincidujúcej autoimunitnej tyreoiditídy, XXXVII. Endokrinologické dni, Žilina, 9.-11.10.2014
 • Primárny hyperaldosteronizmus , Endokrinologické edukačné fórum Vyhne, 10-11.4.2015
 • Náhodne zistený feochromocytóm u 33-ročného pacienta s Lynchovým syndrómom Bratislavské onkologické dni, 55. roč., Bratislava, 27.-28.9.2018
 • Incidentalómy nadobličiek , Bratislavské onkologické dni, Bratislava, 8.-9.10.2015
 • Hrozí adrenálna insuficiencia u pacientov s mts postihnutím nadobličiek? IXXVI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP, Praha, ČR, 17.-20.11.2019, 42. endokrinologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, ČR, 10.-12.10