MUDr. Lucia Križanová

Vzdelanie

Prax

Publikačná a prednášková činnosť

Endokrinológ

MUDr. Emília Mojtová, PhD., MBA

Endokrinológ

MUDr. Lucia Križanová

Dipl. sestra

Dipl.s., Lenka Laurincová