Dipl.s., Lenka Laurincová

Vzdelanie

  • 2009-2012 - Stredná odborná škola, Strečnianska 20, Bratislava
  • 2016 - Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore: Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie

Prax

  • 2012 - apr. 2021 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, UNB Antolská 11, Bratislava

Endokrinológ

MUDr. Emília Mojtová, PhD., MBA

Endokrinológ

MUDr. Lucia Križanová

Dipl. sestra

Dipl.s., Lenka Laurincová