Sója a štítna žľaza

Sójové potraviny a suplementy v posledných rokoch sa stávajú čoraz obľúbenejšími v dôsledku ich rôznych zdravotných výhod. Napriek tomu existujú určité obavy medzi ľudmi , že sója môže mať negatívny vplyv na funkciu štítnej žľazy a môže zmeniť hladiny hormónov štítnej žľazy. Tejto problematike sa venovalo v zahraničí viacero štúdií. Systematický prehľad a metaanalýza štúdii vo všetkých randomizovaných kontrolovaných štúdiách vrátane sóje ako intervencie a kde sa meral voľný trijódtyronín (fT3), voľný tyroxín (fT4) a hormón stimulujúci štítnu žľazu (TSH). Hľadanie zahŕňalo PubMed, MEDLINE, EMBASE, Cochrane a zdroje šedej literatúry. Metaanalýza neukázala žiadne významné zmeny v fT3 , fT4 ( pričom bolo pozorované zvýšenie hladín TSH (WMD: 0,248 mIU/l, 95 % CI: 0,001, 0,494, hladiny p = 0,049, I31 %) sójový doplnok. Výsledkom bolo stanovisko že suplementacia sóje nemá žiadny vplyv na hormóny štítnej žľazy a len veľmi mierne bezvýznamné zvyšuje hladiny TSH.