Neplodnosť a štítna žľaza

Neplodnosť je ochorenie reprodukčného systému definované nedosiahnutím tehotenstva po 12 a viac mesiacoch pravidelného nechráneného pohlavného styku. Ženská neplodnosť predstavuje 35 %, mužské faktory 30 % a kombinované mužské a ženské faktory 20 % príčin neplodnosti. V 15 % prípadov zostáva príčina neznáma.

Jednou z príčin ženskej neplodnosti môže byť aj porucha funkcie štítnej žľazy. Doporučuje sa vylúčiť poruchu štítnej žľazy minimálne 4 týždne pred začatím ovariálnej stimulácie v procese IVF.

Podla guidelines ETA ( European Thyroid Association ) sa doporučuje realizovať skríning na poruchu funkcie štítnej žľazy (TSH) a hladinu autrotilátok proti ŠŽ ( anti -TPO) u žien neplodných párov plánujúcich liečbu IVF. Skríning sa doplňuje o protilátky anti-Tg u žien s TSH > 2,5 mIU/l bez zvýšených anti-TPO protilátok .

Prítomnosť zvýšených hladín autrotilátok ( anti-TPO,anti- Tg) identifikuje ženy s autoimunitným zápalom štítnej žľazy ktoré majú dokázané zvýšené riziko rozvoja zníženej funkcii ŠŽ po ovariálnej stimulácii v procese IVF alebo počas tehotenstva.

Doporučuje sa začať s liečbou T4 hormónom u neplodných žien s potvrdeným autoimunitným zápalom štítnej žľazy a sérovým TSH > 2,5 mIU/l. V prípade negatívnych autoprotilátok( anti-TPO , anti-Tg) sa doporučuje liečba T4 zahájiť 4 týždne pred ovariálnou stimuláciu u žien s hladinami TSH > 4,0 mIU/l.