MUDr. Romana Šašková

Vzdelanie

 • 25.9.2014 Špecializačná skúška v odbore Rádiológia, LFUK, Bratislava
 • 2003 – 2009 Lekárska fakulta UK, všeobecné lekárstvo, Sasinkova 4, Bratislava

Prax

 • 2009-2012: akreditované mamografické screeningové centrum poliklinika Břeclav s.r.o + RDG oddelenie vojenská nemocnica Brno, Česká republika
 • 2012-2018: Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, BA - RDG oddelenie
 • 2018-2019: Nemocnica Milosrdní bratia s.r.o - prsníkové pracovisko
 • 2018-doposiaľ (2023): Novapharm s.r.o., BA - RDG oddelenie, Probios s.r.o., BA - sonografické pracovisko, Poliklinika Strečnianska – prsníkové pracovisko

Získané zručnosti

 • USG - vykonávanie usg parenchymatóznych orgánov brucha a malej panvy, tváre a krku vrátane štítnej žľazy, prsníkov, mäkkých častí
 • MMG- hodnotenie snímkov
 • CT- hodnotenie mozgu, tváre a krku, hrudníka, brucha, malej panvy, chrbtice, PND
 • MRI- hodnotenie prsníkov, brucha a malej panvy, chrbtice
 • Intervenčné výkony - samostatné vykonávanie core-cut biopsií prsníkových lézií pod USG kontrolou, predoperačných a perioperačných lokalizácií prsníkových lézií vodičom pod USG a MMG kontrolou, zavádzanie lokalizačných klipov do lôžka tumoru prsníka pred neoadjuvantnou chemoterapiou pod USG kontrolou, punkcie pooperačných a poradiačných serómov, asistencia pri vákuových biopsiách pod MMG kontrolou