MUDr. Martina Jerzová

Vzdelanie

 • 2009-2015 vysokoškolské štúdium, Lekárska fakulta Univerzity v Granade, Španielsko
 • 2015-2021 Špecializácia v obore rádiológia, LF UK
 • 2021 Špecializačná skúška z rádiologie.

Prax

 • 2013-2015 Interný študent, Hospital Inmaculada Concepción, Granada, Španielsko
 • 2020- 2023, Lekár, Pro Bios spol. s.r.o.
 • 2015- súčasnosť Lekár, II. Rádiologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety

Získané zručnosti

 • USG - vykonávanie usg parenchymatóznych orgánov brucha a malej panvy, tváre a krku vrátane štítnej žľazy, prsníkov, mäkkých častí
 • MMG- hodnotenie snímkov
 • CT- hodnotenie mozgu, tváre a krku, hrudníka, brucha, malej panvy, chrbtice, PND
 • MRI- hodnotenie prsníkov, brucha a malej panvy, chrbtice
 • Intervenčné výkony - samostatné vykonávanie core-cut biopsií prsníkových lézií pod USG kontrolou, predoperačných a perioperačných lokalizácií prsníkových lézií vodičom pod USG a MMG kontrolou, zavádzanie lokalizačných klipov do lôžka tumoru prsníka pred neoadjuvantnou chemoterapiou pod USG kontrolou, punkcie pooperačných a poradiačných serómov