Mgr. Bianka Rekeňová

Vzdelanie

  • 2008 - 2011 Prešovská Univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Ošetrovateľstvo, Bakalárske štúdium
  • 2012 - 2014 - Slovenská zdravotnícka Univerzita v Bratislave, Ošetrovateľstvo, Magisterské štúdium

Prax

  • 2011-2015 Univerzitná nemocnica L. Dérera v Bratislave, Chirurgická klinika, sestra pri lôžku
  • 2016 Onkologický ústav sv. Alžbety, Klinika endokrinológie, ambulantná sestra
  • 2017-2018 Dom Rafael n.o., sestra pri lôžku
  • 2018-2023 Materská dovolenka