Ing. Nikoleta Engliš

Vzdelanie

  • 2010 - 2015 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava - Výživa a ochrana zdravia 
  • 2023 Holistic Performance Institute – Female Nutrition 

Prax

  • 2011 - 2017 výživová špecialistka , Svet zdravia Bratislava
  • 2017 - 2019 súkromná prax - nutričné poradenstvo - výživa pri redukcii hmotnosti a prevencii ochorení