Naše služby

Endokrinologické vyšetrenia

Endokrinologické vyšetrenia zahrňujú diagnostické metódy, ako sú krvné testy na hormóny, obrazové vyšetrenia a hormonálne testy, ktoré umožňujú hodnotiť funkciu endokrinného systému a identifikovať poruchy v hormonálnom rovnováži.

ŠTÍTNA ŽĽAZA

porucha funkcie štítnej žľazy môže ovplyvniť vašu hmotnosť, metabolizmus, srdcovú frekvenciu, črevá, náladu, hladinu cholesterolu, kosti, menštruačné cykly žien a ďalšie. Vyšetrenie spočíva v odobratí osobnej a rodinnej anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, ultrazvuku štítnej žľazy, krvných hormonálnych testov, event. odobratie vzorky z uzlov tenkovou biopsiou.

NADOBLIČKY

sú malý hormonálne aktívny orgán uložený nad obličkou. Nadobličky sú pre náš život extrémne dôležité, nakoľko vykonávajú množstvo regulačných funkcií od zvládania stresu, spolu s imunitnými bunkami znižujú prejav zápalov a regulujú naše vodné hospodárstvo a krvný tlak. Vyšetrenie spočíva v odobratí anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, hormonálnych testov, doplňujúce CT event. MR vyšetrenie.

PORUCHY PLODNOSTI​

Vyšetrenie porúch plodnosti zahŕňuje hormonálne testy, ultrazvuky a genetické vyšetrenia na identifikáciu príčin a stanovenie liečebných prístupov.

PRIŠTÍTNE TELIESKA​

Prištítne telieska regulujú hladinu vápnika v krvi a sú dôležité pre zdravie kostí a svalov.

HYPOFÝZA​

žľaza s vnútorným vylučovaním. Má nadradenú, koordinačnú funkciu voči ostatným endokrinným žľazám. Je spojená s časťou medzimozgu – hypotalamom a spolu s ním vytvára hypotalamo-hypofýzový komplex. Vyšetrenie spočíva v odobratí anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, hormonálnych testov, doplňujúce MR vyšetrenia.

POHLAVNÉ HORMÓNY​

Vyšetrenie pohlavných hormónov pomocou krvného testu umožňuje lekárom získavať dôležité informácie o hormonálnej rovnováhe pacienta a pomáha diagnostikovať prípadné problémy s reprodukčným systémom.