Naše služby

Nutričné poradenstvo

Pozostáva z analýzy stravovacích návykov, zloženia jedálnička, zdravotnej a hormonálnej anamnézy. Súčasťou vstupnej konzultácie je aj diagnostika na prístroji InBody, ktorý je jedným z najpresnejších a najspoľahlivejších prístrojov na diagnostiku zloženia a stavby ľudského tela. Dozviete sa dôležité hodnoty ako množstvo telesného tuku, množstvo svalovej hmoty, množstvo vody či viscerálny tuk, ktoré sú dôležité pre nastavenie individuálneho nutričného plánu.

NUTRIČNÉ PORADENSTVO PRE ŽENY - NOVÁ SLUŽBA OD JANUÁRA V STENICLINIC

Prístroj InBody pracuje na princípe priamej segmentálnej multifrekvenčnej bioelektrickej impedančnej analýza DSM-BIA. Diagnostika zloženia tela prístrojom Inbody je založená na striedaní elektrického prúdu, ktorý prechádza intracelulárnym aj extracelulárnym priestorom. Prúd je vysielaný v 2 rôznych frekvenciách do piatich segmentov tela. Vďaka svojej technológii sú prístroje InBody jedným z najpresnejších BIA zariadení na trhu!

Výsledky analýzy ukážu:

  • percentuálny podiel telesného tuku
  • segmentovú analýzu telesného tuku
  • množstvo viscerálneho tuku
  • množstvo vody v tele
  • hmotnosť svalov
  • segmentálnu analýzu svalovej hmoty
  • nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk)