Cenník endokrinologických vyšetrení

Úhrady služieb, ktoré nie sú hradené z povinného verejného zdravotného poistenia, platné od 15.9.2023

Organizačné zabezpečenie pacienta

Prvovyšetrenie - výber lekára, online objednanie, SMS a mailová notifikácia, opakované zmeny termínu, 2 mailové konzultácie s lekárom počas roka.

60€

Organizačné zabezpečenie pacienta

Kontrolné vyšetrenie - výber lekára, online objednanie, SMS a mailová notifikácia, opakované zmeny termínu, 2 mailové konzultácie s lekárom počas roka.

10€

Endokrinologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť​

Endokrinologické vyšetrenie bez odporučenia iného lekára (mimo ZP). Zahŕňa vyšetrenie pacienta + USG štítnej žľazy​

90€

Poplatok za vyšetrenie mimo ordinačných hodín​

Poplatok za vyšetrenie mimo ordinačných hodín na žiadosť pacienta​

90€

Kontrolné vyšetrenie

Kontrolné vyšetrenie u pacienta bez zdravotného poistenia

50€

Poplatok za 24-hodinový tlakový Holter​

Poplatok za 24-hodinový tlakový Holter a zhodnotenie vyšetrenia​

30€

Úhrady základných služieb bez poistenia v zmluvnej zdravotnej poisťovni, platné od 15.9.2023

Punkcia štítnej žľazy

150€

Poplatok za nezrušenie termínu.​

(pri neodhlásení sa z termínu telefonicky alebo mailom 24 hod. pred termínom)

20€

Cenník spoplatnených laboratórnych výkonov mimo zdravotné poistenie

(na žiadosť pacienta) a pre pacientov bez zdravotného poistenia, platný od 15.9.2023 (v prípade záujmu sa dané laboratórne vyšetrenia dajú realizovať z odberu venóznej krvi v rámci endokrinologického vyšetrenie)

Dlhé čakacie doby na vyšetrenie u lekára? Ponúkame balíčky diagnostických krvných testov, ktoré dokážu odpovedať na najčastejšie otázky a problémy pacientov, a to bez čakania na termín na vyšetrenie. V cene balíčka je zahrnutá aj cena samotného odberu krvi, posúdenie a zhodnotenie výsledkov lekárom.

Balíčky vyšetrení

Mám zdravú štítnu žľazu?​

(vylúčenie poruchy funkcie štítnej žľazy a vylúčenie autoimunitného zápalu štítnej žľazy) TSH ,FT4,anti- TPO, anti- TG

60€

Plánujeme dieťa​

(základný ženský profil, ktorý ukáže či je všetko v poriadku v hormónoch). Odber sa musí robiť 2.-5. deň menštruačného cyklu) LH, FSH, TSH, FT4, anti-TPO, anti-Tg, AMH ( počet vajíčok) , testosterón, DHEAS

130€

Nedarí sa otehotnieť​

(hlbšie pátranie po príčine neplodnosti, odber 2. deň cyklu) TSH, FT4, anti- TPO, anti-Tg, LH, FSH, AMH ( počet vajíčok) , prolaktín , testosterón, DHEAS, estrogén , 17-OH progesterón

150€

Posúdenie plodnosti​

(posúdenie stavu vaječníkov a plodnosti, 2 odbery krvi 2.-5. deň cyklu a 21. deň MC) LH, FSH, AMH ( 2.deň MC) + odber progesterón ( 21.deň MC)

65€

Ovulovala som tento mesiac?​

Som plodná? (potvrdenie ovulácie v danom mesiaci, odber progesterón 21. deň MC progesterón

13€

Nepravidelný menštruačný cyklus, nadmerné ochlpenie

(odber 2. deň cyklu): LH, FSH, prolaktín, 17-OH progesterón, DHEAS, testosterón, inzulín, glykémia, HOMA index

90€

Mám PCO syndróm?​

(hormonálny profil zameraný na potvrdenie PCO syndrómu), odber 2-5. deň cyklu LH, FSH, testosterón, DHEAS, AMH, glykémia, inzulín, HOMA index

60€

Inzulínová rezistencia​

(posúdenie inzulinovej rezistencie) odber ráno nalačno inzulín, glykémia, HOMA index

20€

Mám cukrovku?​

(2 hodinový test na potvrdenie / vylúčenie cukrovky) oGTT test záťaž glukózou, 2x odber krvi na stanovenie hladiny glykémie + moč sediment

40€

Vypadávanie vlasov​

(základné odbery na zistenie príčiny nadmerného vypadávania vlasov): TSH , FT4, DHEAS, testosterón, kortizol, Na, K, železo, feritin, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, inzulín, glykemia, HOMA index, Krvný obraz, CRP

150€

Búšenie srdca​

(základné odbery na zistenie príčiny palpitácií, búšenia srdca): TSH, FT4, FT3, plazmatické metanefriny, normetanefríny (degradačné produkty stresových hormónov), Mg, Ca

90€

Únavový syndróm​

(hľadanie príčiny nadmernej únavy): Krvný obraz, železo, feritín, vitamín D, kortizol, Na, K, TSH, FT4

70€

Menopauza

(skontrolovať priebeh menopauzy): LH, FSH, estrogén, Ca, D vitamín, TSH, FT4, krvný obraz

75€

Anémia

(chudokrvnosť - nedostatok červených krviniek) pátrame po príčine: železo, zásobné železo - feritín, vitamín B12, kyselina listová

90€

Jednotlivé položky odberov​

AMH (Anti- Mullerov hormón) ovariálna rezerva, vyhodnotí aktuálnu ovariálnu funkciu a súčasne i pravdepodobnosť otehotnenia35 €
Jodidy v moči (Jodúria - jednorázový ranný moč event. 24hod. zbieraný moč)25 €
Vitamín C30 €
Vitamín D22 €
KO (krvný obraz) s diferenciálnym rozpočtom bielych krviniek6 €
CRP ( posúdenie vírusovej / bakteriálnej infekcie )10 €
Lipidový profil (cholesterol celkový, triacylglycerol, HDL- cholesterol, LDL- cholesterol)15 €
Mineralogram ( sodík, draslík, vápnik, chloridy)7 €
Pečeňové testy ( AST , ALT, GMT, ALP)7 €
Obličkové parametre ( urea, kreatinin)5 €
Glykémia ( hladina cukru ) z venóznej krvi3 €
Biochemický skríning ( hladina cukru Glykémia, obličkové parametre: urea, kreatinin , pečeňové testy (AST, ALT, GMT, ALP, lipidový profil : cholesterol, TGL, HDL a LDL cholesterol )35 €
Infekčný balík ( Hepatitída B, Hepatitída C, HIV, Syphilis)40 €
Vyšetrenie moču ( chemicky + sediment )10 €

Onkomarkery

CEA ( hrubé črevo, pľúca , prostata, prsník)12 €
Ca 125 ( maternica, vaječníky)22 €
CA 19-9 ( pankreas, pečeň )20 €
PSA ( prostata )16 €
Tyreoglobulin (onkomarker štítna žľaza)15 €
Kalcitonin (onkomarker štítna žľaza )18 €

Iné vyšetrenia

Štítna žľaza funkcia ( FT4, TSH)18 €
Štítna žľaza autoprotilátky ( anti-TPO, anti-TG )35 €
Štítna žľaza tyreotoxikóza ( TSH, FT4, FT3, TRAK)45 €
Prištítne telieska ( Ca, PTH )23 €
Metanefrín v plazme , normetanefrín v plazme60 €
Kortizol v sére / Odpad kortizolu močom / 24 hod.15 €
ACTH16 €
Aldosterón, renín , ARR , kálium v sére35 €
DHEAS ( DHEA- sulfát v sére)15 €
LH, FSH v sére ( 2. deň MC)15 €
Prolaktín8 €
IGF-I ( inzulínu podobný rastový faktor 1)17 €
Rastový hormón (somatotropín )20 €
17-OH progesterón20 €
Testosterón celkový10 €
Voľný testosterón ( FTESTO)27 €
HCG ( overenie gravidity)15 €
Estradiol v sére ( E2)9 €

Cenník USG vyšetrení

USG prsníka a axíl intervalové / preventívne

50€

USG brušných orgánov

50€

USG štítnej žľazy a lymfatických uzlín na krku

50€

USG vyšetrenie prsníkov a axíl + mamologická konzultácia

Konzultácia prinesenej predchádzajúcej dokumentácie (mamografia a iné predchádzajúce nálezy)
Vyšetrenie pacientky s anamnézou rakoviny prsníka

70€

Evakuačná punkcia cysty (odsatie obsahu cysty)

30€

Diagnostická punkcia PAB

(odobranie vzorky na cytologické vyšetrenie)
Oddiferencovanie staršej zahustenej cysty od solídneho ložiska (FiA)

90€

Cenník telových ošetrení EMBODY BTL

Embody je najnovšia neinvazívna technológia pre budovanie svalovej hmoty v problémových oblastiach ako je oblasť brucha a zadok. Je založená na technológii HIFEM (high-intensity focused electro-magnetic) vďaka ktorej je možné dosiahnuť až 20 tisíc kontrakcií (stiahnutie svalov) pri jednom ošetrení (30min). Urobíme akoby 20 000 zhybov za 30 min. Embody indukuje pri jednom ošetrení toľko kontrakcií, ktoré sa nedajú dosiahnuť žiadnym cvičením.

Jednorázové ošetrenie (30min)

Embody ošetrenia sú vhodné pre ženy aj mužov rovnako, v tejto uponáhľanej dobe to ocenia najmä mamičky po pôrode, ktoré sa chcú dostať späť do formy a popritom si trochu oddýchnuť.

60€

Permanentka 10 ošetrení

Embody ošetrenia sú vhodné pre ženy aj mužov rovnako, v tejto uponáhľanej dobe to ocenia najmä mamičky po pôrode, ktoré sa chcú dostať späť do formy a popritom si trochu oddýchnuť.

550€

Permanentka 10+10 ošetrení (brucho + zadok)

Embody ošetrenia sú vhodné pre ženy aj mužov rovnako, v tejto uponáhľanej dobe to ocenia najmä mamičky po pôrode, ktoré sa chcú dostať späť do formy a popritom si trochu oddýchnuť.

1000€

Cenník Nutričné poradenstvo

Pozostáva z analýzy stravovacích návykov, zloženia jedálnička, zdravotnej a hormonálnej anamnézy. Súčasťou vstupnej konzultácie je aj diagnostika na prístroji InBody, ktorý je jedným z najpresnejších a najspoľahlivejších prístrojov na diagnostiku zloženia a stavby ľudského tela. Dozviete sa dôležité hodnoty ako množstvo telesného tuku, množstvo svalovej hmoty, množstvo vody či viscerálny tuk, ktoré sú dôležité pre nastavenie individuálneho nutričného plánu.

VSTUPNÁ KONZULTÁCIA S NUTRIČNOU ŠPECIALISTKOU (60min)

Pozostáva z analýzy stravovacích návykov, zloženia jedálnička, zdravotnej a hormonálnej anamnézy.

60€

Nutričný plán

Nutričný plán je individuálny stravovací plán, ktorý je navrhnutý na základe osobných potrieb a cieľov jednotlivca.

250€

Kontrola (30 min)

Kontrola v kontexte nutričného plánu zahŕňa systematické sledovanie a hodnotenie stravovacích návykov a výsledkov vzhľadom na stanovené ciele. Tento proces môže byť kľúčovým krokom pri dosahovaní optimálnych výsledkov a udržiavaní zdravého životného štýlu.

30€

Cenník Kozmetické ošetrenia

Kozmetické ošetrenia zahŕňajú rôzne postupy, ktoré majú za cieľ zlepšiť kvalitu a vzhľad pokožky. Tieto metódy, poskytované odborníkmi, pomáhajú zmierniť príznaky starnutia a dosiahnuť svieži, mladistvý vzhľad, čím prispievajú k celkovému pohodliu a sebavedomiu ženy.

Bukálna masáž (30 min)

Povrchové čistenie pleti, masáž, sérum, maska. Masážna technika zameraná na zvýraznenie kontúr a celkový lifting tváre, zjemnenie vrások, zmenšenie opuchov a zlepšenie pružnosti pokožky tváre.

39€

Bukálna masáž (60 min)

Povrchové čistenie pleti, masáž, sérum, maska. Masážna technika zameraná na zvýraznenie kontúr a celkový lifting tváre, zjemnenie vrások, zmenšenie opuchov a zlepšenie pružnosti pokožky tváre.

69€

Kozmetická masáž tváre a dekoltu (60 min)

Povrchové čistenie pleti, masáž, sérum, maska. Masáž má liftingový efekt, dochádza k uvoľneniu preťažených svalov, k vypnutiu, prekrveniu a zjemneniu pokožky tváre a dekoltu.

49€

Laminácia obočia (60 min)

Semipermanentná metóda pre úpravu vlastného obočia, ktoré nedrží tvar, je príliš úzke alebo má málo chĺpkov. Súčasťou ošetrenia je aj farbenie.

39€

Úprava a farbenie obočia (30 min) (iba ako doplnkové k ošetreniam)

Mechanické odstránenie chĺpkov, ktoré prečnievajú z prirodzeného oblúka, preriedenie podľa potreby, aby bolo najhustejšie pri koreni nosa a smerom k spánkom sa stenšovalo. K úprave patrí aj farbenie

19€

Klasické hĺbkové čistenie pleti (60 min)

Povrchové čistenie pleti, peeling, kompresný bahenný zábal, hĺbkové manuálne čistenie, maska, krém podľa typu pleti.

49€

Akné ošetrenie (60 min)

Povrchové čistenie pleti, peeling, kompresný bahenný zábal, hĺbkové manuálne čistenie, bahenná maska, protizápalová maska, protizápalový krém.

49€

Hydratačné ošetrenie klasické (60 min)

Povrchové čistenie pleti, peeling, kompresný bahenný zábal, hĺbkové manuálne čistenie, bahenná maska, hydratačná maska, hydratačné sérum, očný krém, hydratačný krém.

59€

Hydratačné ošetrenie s masážou (90 min)

Povrchové čistenie pleti, peeling, kompresný bahenný zábal, hĺbkové manuálne čistenie, bahenná maska, masáž tváre a dekoltu, hydratačná maska, hydratačné sérum, očný krém, hydratačný krém.

79€

Anti age liftingové ošetrenie (90 min)

Povrchové čistenie pleti, peeling, kompresný bahenný zábal, hĺbkové manuálne čistenie, bahenná maska, masáž tváre a dekoltu, hydratačná maska, liftingová maska, anti age sérum, intenzívny očný krém, liftingový krém.

89€