Cenník služieb

Úhrady služieb, ktoré nie sú hradené z povinného verejného zdravotného poistenia, platné od 15.9.2023

Organizačné zabezpečenie pacienta

Prvovyšetrenie - výber lekára, online objednanie, SMS a mailová notifikácia, opakované zmeny termínu, 2 mailové konzultácie s lekárom počas roka.

60€

Organizačné zabezpečenie pacienta

Kontrolné vyšetrenie - výber lekára, online objednanie, SMS a mailová notifikácia, opakované zmeny termínu, 2 mailové konzultácie s lekárom počas roka.

10€

Endokrinologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť

Endokrinologické vyšetrenie bez odporučenia iného lekára (mimo ZP). Zahŕňa vyšetrenie pacienta + USG štítnej žľazy

90€

Vyšetrenie a konzultácia

Vyšetrenie a konzultácia: pre nedispenzarizovaného pacienta, na jeho vlastnú žiadosť (druhý názor)

90€

Poplatok za vyšetrenie mimo ordinačných hodín

Poplatok za vyšetrenie mimo ordinačných hodín na žiadosť pacienta

90€

Poplatok za EKG vyšetrenie

Poplatok za EKG vyšetrenie + popis

20€

Kontrolné vyšetrenie

Kontrolné vyšetrenie u pacienta bez zdravotného poistenia

50€

Poplatok za 24-hodinový tlakový Holter

Poplatok za 24-hodinový tlakový Holter a zhodnotenie vyšetrenia

30€

Úhrady základných služieb bez poistenia v zmluvnej zdravotnej poisťovni, platné od 15.9.2023

USG vyšetrenie štítnej žľazy

40€

Punkcia štítnej žľazy

150€

Poplatok za nezrušenie termínu.

(pri neodhlásení sa z termíny telefonicky, mailom 24 hod. pred termínom)

20€

AMH (Anti- Mullerov hormón) ovariálna rezerva, vyhodnotí aktuálnu ovariálnu funkciu a súčasne i pravdepodobnosť otehotnenia)40€
Jodidy v moči Jodidy v moči ( Jodúria - jednorázový ranný moč event. 24hod. zbieraný moč)25€
Vitamín C30€
Vitamín D22€
KO (krvný obraz) s diferenciálnym rozpočtom bielych krviniek6€
Chudokrvnosť (železo, zásobné železo Ferritín , vitamín B12, kyselina listová)40€
Lipidový profil (cholesterol celkový, Triacylglycerol, HDL- cholesterol, LDL- cholesterol)15€
Mineralogram (sodík, draslík, vápnik, chloridy)7€
Pečeňové testy (AST , ALT, GMT, ALP)7€
Obličkové parametre (urea, kreatinin)5€
oGTT test na vylúčenie cukrovky (trvanie 2 hodiny - 2X odber krvi, 2x vzorka moču)30€
Glykémia (hladina cukru) z venóznej krvi3€
Biochemický skríning (hladina cukru Glykémia, obličkové parametre: urea, kreatinin , pečeňové testy (AST, ALT, GMT, ALP, lipidový profil: cholesterol, TGL, HDL a LDL cholesterol)35€
Infekčný balík (Hepatitída B, Hepatitída C, HIV, Syphilis)40€
Vyšetrenie moču (chemicky + sediment)10€
Onkomarkery:
CEA (onkomarker hrubé črevo, pľúca, prostata, prsník)15€
Ca 125 (onkomarker maternica, vaječníky)22€
CA 19-9 (onkomarker pankreas, pečeň)20€
PSA (prostata)16€
Tyreoglobulin (onkomarker štítna žľaza)15€
Kalcitonin (onkomarker štítna žľaza)18€
Štítna žľaza skríning funkcia + autoimunita (TSH, FT4, anti-TPO, anti-TG)60€
Štítna žľaza funkcia (FT4, TSH)30€
Štítna žľaza autoprotilátky (anti-TPO, anti-TG)35€
Štítna žľaza tyreotoxikóza (TSH, FT4, FT3, TRAK)45€
Prištítne telieska (Ca, PTH)25€
Nadobličky (pl.aldosterón, pl. renín, ARR, metanefrín v sére, normetanefrín v sére, plazmatický kortizol, Na, K, DHEAS, pl.kortizol po DXM 1mg)150€
Sekundárna endokrinná hypertenzia (pl.aldosterón, pl. renín, ARR, metanefrín v sére, normetanefrín v sére, Na, K, Ca, TSH, FT4, pl. kortizol, pl. kortizol po DXM 1mg)150€
Metanefrín v sére, normetanefrín v sére60€
Hypofýza funkčnosť (LH, FSH, prolaktin, TSH, FT4, kortizol, ACTH , Na, K, rastový hormón)130€
Hormonálny profil ženy rozšírený (TSH, FT4, DHEAS, testosterón, 17-OH progesterón, prolaktín, LH, FSH, estradiol, AMH) (odber 2. deň MC)120€
Progesterón v sére (21. deň MC – overenie prebehnutej ovulácie)10€
Kortizol v sére /Odpad kortizolu močom/ 24 hod.15€
ACTH16€
Aldosterón, renín, ARR, kálium v sére35€
DHEAS (DHEA- sulfát v sére)15€
LH, FSH v sére (2. deň MC)15€
Prolaktín10€
IGF-I (inzulínu podobný rastový faktor 1)17€
Rastový hormón (somatotropín)20€
17-OH progesterón20€
Testosterón celkový10€
Voľný testosterón (FTESTO)30€
HCG (potvrdenie gravidity)15€
Estradiol v sére (E2)10€