Žiadosť o vystavenie receptu na lieky

Na aké obdobie potrebujete liek? Napr: mesiac